OSNOVNI SAVET ZA SMANJENJE POTROŠNJE GORIVA OD 3% DO ČAK 10%, PNEUMATICI!

Neki su upoznati sa činjenicom da pritisak u gumama na vašem automobilu manji od propisanog utiče na povećanu potrošnju goriva. Svako može ovaj savet da primeni, koristan je za sve vozače i primenjiv na svim vrstama vozila. Gume koje imaju 1 bar niži pritisak od propisanog mogu povećati potrošnju i do 10%, odnosno za auto koji troši oko 8 L trošak je veći oko 1 € na pređenih 100 km. Za prosečnog vozača koji godišnje pređe 10000ꟷ15000 km ušteda je jasna. Pored veće potrošnje, automobil sa ovakvim pneumaticima gubi na performansama i nivou bezbednosti:
Lošija upravljivost pogotovo kod naglih promena pravca (na testovima se pokazalo da auto koji može da prođe kroz krivinu maksimalnom brzinom od 75 km/h sa izduvanim gumama već na 65 km/h izleće sa staze)
Sporije ubrzavanje
Brže habanje i nepravilna istrošenost nagazne površine gume
Dovoljno je da dva puta mesečno proverite pritisak, a do smanjenja pritiska kod ispravnih pneumatika može doći pri jakim udarcima, najčešće na dubljim kraterima, kojih u našoj zemlji ima u izobilju, kao i ukoliko imate naviku da prelazite preko ležećih policajaca bez ozbiljnijeg „prilagođavanja brzine“. Pritisak, naravno, može smanjiti i neki neostvareni predsednik kućnog saveta u penziji koji je rešio da svoju karijeru bivšeg vodnika JNA nastavi na lokalnom parkingu, što se lakše primeti jer je guma često skroz izduvana, ali to je neka druga priča…