ŠTA JE ŽIVOTNO OSIGURANJE I DA LI JE ZA VAS?

Životno osiguranje je finansijski proizvod koji je u modernom društvu svakako pronašao svoje mesto i to iz više razloga, a može se reći i da je prilično flesibilan obzirom da je kod ovakvog vida osiguranja moguće kombinovanje i štednje i osiguranja.

U suštini reč je o ugovoru koji se sklapa sa nekom od osiguravajućih kuća od koje se očekuje i koja se u istom obavezuje da plati određeni novčani iznos u slučaju teške bolesti ili smrti osiguranog lica.

Kod većine osiguravajućih kuća možete birati veliki broj varijacija i opcija jer su se ove kompanije uglavnom potrudile da prilagode što više uslove za kreiranje polise klijenima. Upravo zbog toga, kada se odlučite na ovaj korak dobro promislite i pokušajte da pronađete uslove koji su u skladu sa vašim potrebama, mogućnostima i željama.

Štednja ili životno osiguranje?

Da li uzeti životno osiguranje ili štedeti za svoju starost i naslednike u porodici je pitanje koje verovatno svako postavlja sebi i često glavna nedoumica kod ljudi koji razmišljaju o životnom osiguranju. Dakle, jednostavno rečeno kod štednje možete novac da podignete sa računa kad želite ili po isteku oročenog perioda, a životno osiguranje je u vezi sa određenim događajem koji je nastupio (smrt, teška bolest). Baš zbog ovoga su mnoge osiguravajuće kuće uvele mešovito životno osguranje koje kombinuje i životno osiguranje i štednju.

Najčešća dilema i to sa razlogom?

Da li je odluka da se osigurate finansijski pametna? Na ovo pitanje će svi iz biznisa osiguranja odgovoriti da je ovo način da obezbedite sigurnu budućnost  za svoju porodicu jer će upravo njima značiti novac od osiguranja. Sa druge strane mnogi će reći da je taj novac koi ste godinama izdvajali mogao da bude iskorišćen za nešto što bi i vama i vašim porodicama doneo mnogo više ili dao šansu budućim pokolenjima da nešto naslede što mogu da koriste, nadograde, unaprede i na taj način pametnije iskoriste kapital koji bi inače dali nekoj osiguravajučoj kući.

Jedini pravi savet je da je ovkav vid osiguranja nešto o čemu vredi razmisliti i to dobro i detaljno jer je to odluka koja se donosi na dugi niz godina ali i odluka koja može mnogo da znači u jednom nepredviđenom ili izazovnom životnom trenutku.

Vrste životnog osiguranja

Riziko osiguranje (bez štednje)  je pogodno za osobe ranijeg životnog doba, pa sve do 65. godine starosti. Važnost polisa obično traje do 70. godine ili u minimalnom trajanju od 5 a maksimalnom trajanju od 20 godina. Premija može biti uplaćivana u mesečnim ili jednogodišnjim ratama ili u celosti, a možete koristiti dinarsku ili deviznu valutu prilikom uplate.

Životno osiguranje i štednja (često se  zove i mešovito osiguranje) Glavna karakteristika ovog osiguranja je ta što, pored pokrića, ima i štedni karakter, tako da se na kraju uvek isplaćuje suma uvećana za pripisanu dobit. Mešovito osiguranje je idealno za kandidate koji žele da u starosti obezbede dodatan kapital ili da svoju porodicu osiguraju na najbolji mogući način.