Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i politika privatnosti

 Svaka poseta sajtu smanjitroskove.rs podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.

Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online savetnika u formi magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.

Autorska prava

Vlastiti sadržaj sa veb sajta Smanji Troškova, kao i fotografije koje su potpisane sa Smanji Troškove su autorsko delo u vlasništvu portala smanjitroskove.rs iz Beograda koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo. Ova licenca omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta www.smanjitroskove.rs, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Veb sajt www.smanjitroskove.rs trudi se, u najboljoj nameri, da navede svaki izvor informacije ili fotografije koje nije autorsko delo sajta. Molimo da nas obavestite ukoliko primetite nedostatak navoda izvora, kako bi u najbržem roku bilo ispravljeno, a sporni sadržaj će biti uklonjen odmah po eventualnom ustanovljenju istinitosti sadržaja žalbe.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na smanjitroskove.rs se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnosti koja je definisana u ovom dokumentu.

Politika privatnosti

Svaka poseta sajtu mojljubimac.info podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.
Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online savetnika u formi magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.
Autorska prava

Vlastiti sadržaj sa veb sajta Moj ljubimac, kao i fotografije koje su potpisane sa Moj ljubimac su autorsko delo u vlasništvu portala mojljubimac.info iz Beograda koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo. Ova licenca omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta www.mojljubimac.info, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Veb sajt www.mojljubimac.info trudi se, u najboljoj nameri, da navede svaki izvor informacije ili fotografije koje nije autorsko delo sajta. Molimo da nas obavestite ukoliko primetite nedostatak navoda izvora, kako bi u najbržem roku bilo ispravljeno, a sporni sadržaj će biti uklonjen odmah po eventualnom ustanovljenju istinitosti sadržaja žalbe.

Fotografije

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, portal Moj ljubimac ne može da odgovara za verodostojnost autora fotografije kao ni zbog eventualnog bilo kakvog kršenja autorskih prava na fotografije. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali. Fotografije postavljamo sa dobrom namerom i sa pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori.

U slučaju da primetite fotografiju za koju znate da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, molimo vas da nam se javite na adresu portal@mojljubimac.info kako bi preduzeli neophodne korake u ispravljanju greške.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na mojljubimac.info se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnosti koja je definisana u ovom dokumentu.

Politika privatnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu 21. avgusta 2019. godine, portal Smanji Troškove obaveštava sve posetioce da ne radi obradu podataka posetilaca.

Posetioci pri ostavljanju komentara na portalu www.smanjitroskove.rs dobrovoljno ostavljaju svoju e-mail adresu, ime i prezime, odnosno username. Podaci nisu pothranjeni u nijednoj bazi podataka, niti se ustupaju trećim licima, ni pod kojim uslovima.

Ukoliko portal www.smanjitroskove.rs organizuje sistem newsletter-a preko e-maila, korisnici će morati da pristanu na tu vrstu obrade. Pristanak se može povući, što dovodi do prestanka obrade podataka i brisanja istih.

Veze ka drugim veb lokacijama

Smanji Troškove ne kontroliše linkovane web lokacije van domena smanjitroskove.rs i nije odgovorna za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.

Prikazi proizvoda

Prikazi proizvoda na smanjitroskove.rs su kreirani u najboljoj nameri i ne predstavljaju nikakav vid prinude niti bilo koje opcije zavaravanja korisnika da bi kupio određeni proizvod. U tom kontekstu Smanji Troškove ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje korisnik smatra da su nastale korišćenjem sadržaja ovog veb sajta.

Online naručivanje proizvoda

Online naručivanje proizvoda se ne nalazi u domenu uslova korišćenja sajta smanjitroskove.rs, obzirom da se proces naručivanja  proizvoda preko interneta ne obavlja na ovoj veb lokaciji. Na veb sajtu smanjitroskove.rs nalazi se samo link do veb lokacije na drugom internet domenu koja omogućuje online naručivanje proizvoda.