U LISTINGU JE ODGOVOR!

Kako tokom jednog meseca koristimo mobilni telefon? Malo ljudi bi moglo u trenutku da odgovori na ovo pitanje iole precizno. Mnogi ne bi mogli ni približno odgovoriti na pitanje koliko i kako koriste mobilni telefon i tokom jedne nedelje ili čak jednog dana. Vratimo se na mesec, koji zapravo predstavlja neku vrstu obračunskog perioda za sve naše račune i obaveze koje uredno plaćamo. Činjenica da ne možete da se setite koliko koristite telefon tokom jednog meseca ne bi trebalo da vas obeshrabri u nameri da nađete pravi način da koristite svoj mobilni, odnosno da odaberete optimalni paket kod odgovarajućeg operatora. S namerom da to konačno učinite, mi ćemo vam pomoći savetima, a može se reći i malim trikovima koji su svima dostupni, ali nikad ne nađemo dovoljno vremena da se posvetimo ovoj temi.

Nema ni potrebe da se prisećate kad ste i koga zvali, koliko je razgovor trajao ili koliko ste poruka poslali. Svi ovi, kao i mnogi drugi podaci koji nam mogu biti značajni nalaze se lepo organizovani u dokumentu od koga nas deli samo jedan klik ꟷ na listingu. Listing svih poziva i razmenjenih poruka, kao i količina potrošenog internet saobraćaja po pojedinačnim sesijama, s preciznim podacima o vremenu svih ovih vidova komunikacije koje ste obavili, moguće je dobiti od operatora za više meseci unazad. Upravo ovaj dokument krije sve informacije o vašim korisničkim navikama. Naravno, vrlo važan podatak kao što je korisnički broj, odnosno mobilna mreža koju ste pozivali, takođe se nalaze u listingu. Napominjemo da je listing moguće dobiti samo za sopstveni broj telefona. Poznato je da je poslednjih godina moguće promeniti operatora mobilne telefonije bez promene korisničkog broja (pa i broja koji određuje operatora), pa vas to može u određenoj meri dovesti u zabludu koju ste mrežu pozivali, ali podaci koji govore o broju pretplatnika koji su se za ovaj korak odlučili daje nam za pravo da verujemo da ovo nije odlučujući faktor koji može da dovede u pitanje rezultate analize koju je potrebno da uradite.

Sve što je sad potrebno jeste da nekoliko listinga sa svim detaljima o kojima smo pričali obezbedite u elektronskom obliku. Mi predlažemo da najmanji broj meseci za koje ćete analizirati podatke, odnosno svoje korisničke navike, bude tri. Ukoliko ste vešti da koristite program Excel, neće vam biti veliki problem da analizirate i godinu dana unazad. Ako vam je rad u Excel-u ipak stran, ni to nije problem, osnovne analize je moguće uraditi i ručno. Sledeći korak jeste da izračunate koliko ste poziva ostvarili u posmatranom periodu, koliko ste od ukupnog broja poziva pozivali brojeve u svojoj mreži, a koliko van svoje mreže, ali i naravno koliko su svi ti pozivi trajali. Vodite računa da prilikom sabiranja vremena trajanja poziva brojeve zaokružujete po istom pravilu po kome ostvareni saobraćaj obračunava vaš operator  – najčešće na ceo minut. Konkretno, razgovor od 3 minuta i 26 sekundi je zapravo 4 minuta, razgovor od 4 minuta i 5 sekundi je 5 minuta itd. Kad sve ovo izračunate, imaćete tačan podatak koliko minuta (ili sati) ste proveli pozivajući i razgovarajući s različitim mrežama. Sad je potrebno da te zbirne podatke (po kategorijama razgovori u mreži i razgovori van mreže) podelite brojem meseci za koje ste radili analizu i na taj način dobijete prosečno vreme trajanja vaših odlaznih poziva ka određenim mrežama. Savetujemo vam da eventualne atipične (nestandardne) pozive koje ste imali u posmatranom periodu i koje sigurno nećete ponavljati izuzmete iz analize (npr. ako ste u posmatranom periodu imali poziv van vaše mreže u trajanju od dva sata jer se to samo tad desilo i neće se ponoviti). Takođe, ako zbog putovanja u inostranstvo niste koristili telefon ceo mesec, listing za taj period neće vam pomoći u nameri da utvrdite vaše stvarne navike korišćenja mobilnog telefona. Naravno, što je broj meseci koje ste analizirali veći, dobijeni prosečni podaci će biti kvalitetniji i odavaće bolju sliku o vašim navikama i potrebama.

Sve ovo možda na prvi pogled zvuči komplikovano, ali je zapravo vrlo jednostavno. Takođe, ovo je možda najveći, ali svakako ne i poslednji korak u procesu dobijanja pouzdanih podataka o tome na koji način zaista koristite mobilni telefon. O sledećim koracima dok birate pravu tarifu čitajte u našim narednim tekstovima, jer novčana ušteda koju možete ostvariti najveći je razlog za to.