PRAVILAN ODABIR POSTPEJD TARIFE – ŠTA TO ZAPRAVO ZNAČI?

Da bismo među mnogobrojnim postpejd ponudama, odnosno tarifama utvrdili koja je najbolja za nas, potrebno je najpre utvrditi šta zapravo čini najbolju tarifu, odnosno šta najbolju tarifu odvaja od drugih.

Da li je najbolja tarifa ona koja podrazumeva najmanju mesečnu pretplatu (koja je najjeftinija) ili ona koja sadrži najviše minuta, SMS poruka i mb za prenos podataka uračunatih u mesečnu pretplatu? Naravno, odgovor na ovo naizgled lako pitanje nije nimalo jednostavan. Kao i za svaku robu ili uslugu, odgovor treba naći gledajući koja tarifa ima najbolji odnos cene i kvaliteta, a možemo reći i kvantiteta. Dolazak do tačnog odgovora dodatno komplikuje činjenica da u ovom trenutku imamo tri operatora mobilnih usluga koji se trude da na najbolji način predstave svoju ponudu, neretko pribegavajući marketinškim trikovima. Želeći da ipak dođemo do tačnog odgovora na pitanje Koja je tarifa najbolja?, detaljno smo analizirali sve aktuelne ponude i to, naravno, posmatrajući oba krucijalna faktora – i cenu i uslugu. Međutim, možda i još važnije od analize ovih dvaju faktora jeste i nešto drugačiji pristup problematici izbora tarife na početku. Drugim rečima, pre nego što krenemo u analizu aktuelnih ponuda, od presudnog uticaja na to da izaberete najbolju ponudu za vas, a što će potom dovesti do značajnih finansijskih ušteda u vašem kućnom budžetu, jeste da skrenemo pažnju na značaj analize korisničkih navika, odnosno potreba samog korisnika.

Šta to zapravo znači?

Niko od nas, koliko god imao univerzalno prihvaćene obrasce ponašanja (poslovne i privatne), nema istu potrebu za korišćenjem mobilnog telefona. Neko više razgovara, neko komunicira preko SMS poruka, jedni smatraju da internet na mobilnom telefonu nije potreban dok ih „internet zavisnici“ čudno gledaju. Mnogi ljudi imaju poslovni telefon (odnosno broj) za obavljanje poslovnih razgovora, a privatni telefon za druge svrhe, dok postoje i korisnici koji jednim brojem (odnosno uređajem) podmiruju i privatne i poslovne obaveze. Sve veći broj korisnika se okreće internetu kao tehnologiji koja im pruža mogućnost jeftinije komunikacije (Viber npr.). Stanovnici urbanih naselja svakodnevno imaju mogućnost da se nađu u dometu Wi-Fi zona, koje im omogućavaju praktično besplatnu komunikaciju, a i mnogi domovi su već pokriveni signalom bežičnog interneta.

Da li su brojevi koje najčešće pozivamo u istoj mreži ili njihovi vlasnici koriste usluge drugih operatora? Koliko često putujemo u inostranstvo i kakve su nam tad potrebe za korišćenjem mobilnih telefona? Koja je cena minuta/poruka/Mb nakon što potrošim one koje su uračunate u cenu paketa? Koja je obračunska jedinica za razgovor ili korišćenje interneta mog operatora, odnosno konkurencije?

Tačni i iskreni odgovori na sva ova i još neka pitanja odvešće vas do izbora prave tarife, tarife koja u potpunosti odgovara vašim potrebama, odnosno onoj koja je od svih koje se trenutno nalaze u ponudi najbliža vašim stvarnim potrebama.

U narednim tekstovima prikazaćemo vam jedan praktičan vodič za izbor najbolje tarife, vaše je samo da iskreno odgovorite na postavljena pitanja i vrlo lako ćete izabrati najbolju.

Verujemo da je to način da godišnje uštedite i nekoliko hiljada dinara, što je, složićete se, značajna novčana suma.