MOBILNA TELEFONIJA – ŠTA JE JOŠ VAŽNO PORED BROJA MINUTA?

Nakon što smo jednostavnom analizom listinga (prikazanom u prethodnom tekstu U LISTINGU JE ODGOVOR) dobili korisne informacije o tome koga i koliko pozivamo, odnosno koliko prosečno minuta mesečno trošimo za razgovore u mreži i van mreže, potrebno je sagledati i ostale aspekte korišćenja mobilnog telefona. Pre svega, ovde govorimo o porukama (SMS) i prenosu podataka (mobilnom internetu). Značaj analize potrošnje SMS saobraćaja i MB za mobilni internet varira od korisnika do korisnika, pre svega usled različitih korisničkih navika, ali i usled prilagođavanja ponude operatora potrebama savremenog korisnika. No bez obzira na navike svakoga od nas, svakako ćemo analizirati i ove stavke u cilju izbora optimalne tarife.

Postpejd tarife svih operatora u Srbiji, čak i one s najnižom pretplatom, imaju u ponudi 100 ili nekoliko stotina poruka. Naravno, što je pretplata veća, i broj dostupnih poruka je veći. Potrebno je na ovom mestu konstatovati da je trend korišćenja najrazličitijih aplikacija (dostupnih na pametnim telefonima) za pisanu i govornu komunikaciju u velikoj meri zamenio SMS, koji polako među korisnicima pada u drugi plan. S druge strane, da bismo mogli da koristimo ove aplikacije, moramo imati mobilni internet (naravno i pametni telefon), čiji značaj (kroz količinu MB i GB dostupnih u paketu) sve više navodi korisnike na to koja je tarifa najbolja za njih.

A sad nešto o njegovom veličanstvu ꟷ mobilnom internetu. Značaj mobilnog interneta u svetu telekomunikacija je sve veći i svakodnevno raste uporedo s rastom proizvodnje i prodaje pametnih telefona na tržištu. Kad govorimo o dostupnosti i korišćenju mobilnog interneta, potrebno je da imamo u vidu i sve veću dostupnost besplatnog interneta preko Wi-Fi mreža, koje su naročito sve više prisutne u urbanim, gradskim zonama. Shvativši značaj interneta i njegove dostupnosti korisnicima, operatori su unapredili svoju ponudu u mnogim aspektima. Postpejd paketi sadrže sve veću količinu interneta, brzine protoka podataka su sve veće i pojedini tarifni profili podrazumevaju i neograničeno korišćenje interneta na mobilnom uređaju. Neograničeni internet u sklopu postpejd tarife zapravo predstavlja mogućnost korišćenja interneta i nakon potrošene količine podataka predviđene paketom, ali po minimalnim brzinama. Ovo je jako važno i s aspekta zaštite korisnika od naplate internet saobraćaja kad potroše onaj koji je uračunat u cenu paketa, što je dugo vremena bila praksa i mnogi korisnici su imali negativna iskustva s tim.

Dok birate optimalnu tarifu, potrebno je naravno u analizu uvrstiti (slično kao i u slučaju poziva, odnosno minuta) i ove faktore. Naravno, treba pritom imati u vidu i eventualnu dostupnost zona besplatnog interneta (Wi-Fi), kao i mogućnost korišćenja aplikacija (Viber, Whatsapp) korisnika s kojima često komuniciramo.