BOX 4 – VELIKI PAKET, VELIKE UŠTEDE

Savremeni način života, pre svega u domenu tehnologije, neprestano menja našu svakodnevnicu. Jedan od značajnih segmenata, koji se možda i najbrže menja, jesu telekomunikacije. Naše navike, kad i kako komuniciramo, menjaju se iz dana u dan, kao i cena koju smo za to spremni da platimo.

Savremeno domaćinstvo je postalo nezamislivo bez pouzdanog interneta, bogatog izbora najrazličitijih (digitalnih) televizijskih kanala, Wi-Fi mreže, dok je mobilni telefon već deset godina naš verni pratilac koji zauzima iz dana u dan sve veću ulogu u našim životima.

Već  smo pisali na našem portalu o tome da je paketska ponuda telekomunikacionih usluga uveliko trend među operatorima i na našem tržištu, pa u ovom tekstu predstavljamo jedini paket na tržištu koji objedinjuje sve četiri telekomunikacione usluge: fiksnu telefoniju, mobilnu telefoniju, internet i televiziju – Box 4 Telekoma Srbija.

Zahvaljujući ogromnim mogućnostima koje proističu iz infrastrukturnih kapaciteta, a suočen s rastućom konkurencijom na tržištu, u Telekomu Srbija su pre nekoliko godina odlučili da sve svoje usluge ponude korisnicima u okviru jednog paketa. Motivi najvećeg domaćeg operatora za ovakav potez potpuno su jasni, a naša namera je da utvrdimo šta ovaj paket pruža korisnicima, stavljajući akcenat na finansijski element ove ponude i mogućnost ostvarenja uštede. Uprkos činjenici da je ovaj paket usluga dostupan kroz dve ugovorne obaveze ‒ 12 i 24 meseca ‒ predmet analize u nastavku teksta biće paket Box 4 s ugovornom obavezom od 24 meseca, koja je na neki način postala standard.

Pa, krenimo redom.

Za mesečnu pretplatu u iznosu od 3.199 RSD (≈26 €) korisniku su na raspolaganju:

 1. Fiksni telefon s neograničenim i besplatnim saobraćajem u mts fiksnoj mreži;
 2. Postpejd mobilna linija s 300 minuta u okviru mts mreže, 300 minuta u nacionalnom saobraćaju, 600 SMS poruka i 1 GB za prenos podataka;
 3. Flat pristup internetu brzine do 10 Mb/s;
 4. Digitalna televizija s više od 100 kanala;
 5. Wi-Fi ruter.

Ono što najviše zanima svakoga ko želi da ostvari finansijsku uštedu, pri tome ne praveći kompromise po pitanju broja i kvaliteta korišćenih usluga, jeste da li ovako skrojena ponuda nudi određene (finansijske) benefite. Kao što smo konstatovali na početku analize paketa Box 4, on je jedini takav paket na tržištu, te ga samim tim nije moguće porediti s ponudom drugog operatora. Međutim, moguće je sprovesti analizu u kontekstu poređenja paketske ponude i kupovine svih tih usluga pojedinačno. Da bismo došli do određenih uporedivih pokazatelja, potrebno je pažljivo proučiti sve aspekte komercijalne ponude kad su u pitanju pojedinačne usluge.

Pretplata za fiksni telefon (Telekom Srbija) – 659,00 RSD

Pretplata za paket NET 10 (Telekom Srbija) – 1.549,00 RSD

Pretplata za mts televiziju – osnovni paket (Telekom Srbija) – 1.135,00 RSD

Pretplata za mobilni postpejd (uporediv paket) – 1.399,00 RSD

Kad saberemo pojedinačne pretplate, dolazimo do sume od 4.742,00 RSD. S obzirom na to da je pretplata za Box 4 paket usluga 3.199,00 RSD, lako je utvrditi da moguća mesečna ušteda (4.742 -3.199) iznosi 1.543 RSD, odnosno skoro 13 €.

Ukoliko je 1.543 RSD ušteda na nivou jednog meseca, lako možete izračunati uštedu u toku trajanja cele ugovorne obaveze, odnosno za 24 meseca. Prikazano u evrima, ušteda iznosi približno 24 meseca x 13 € = 312 €.

Takođe, činjenica da vaš fiksni telefon u okviru BOX paketa pruža mogućnost besplatnog domaćeg saobraćaja u mts fiksnoj mreži, što nije slučaj ako imate fiksni telefon koji nije u paketu – tad vam je na raspolaganju 150 besplatnih minuta (u slučaju da vam uslugu pruža isti operator), čini ovu ponudu još pristupačnijom.

Izborom ovog paketa svakako možete uštedeti u poređenju s troškovima kupovine svih ovih (ili sličnih) usluga pojedinačno, ali ova ušteda ima smisla jedino ako su vam sve pomenute usluge zaista i potrebne, odnosno ako ih koristite ili planirate da to činite.

S druge strane, izbor paketa Box 4 može pred korisnike staviti i određena ograničenja:

 1. Internet brzina do 10 Mb/s u praksi može da bude ispod te brzine usled infrastrukturnih (tehničkih) ograničenja na lokaciji. Dobro je da informaciju o brzini protoka imate pre nego što sklopite ugovor, jer je pitanje dovoljne (zadovoljavajuće, dobre) brzine lična stvar svakog korisnika.
 2. Isti kriterijum, odnosno lični doživljaj korisnika, može presudno uticati na krajnji izbor i ako govorimo o televizijskim kanalima koji su u ponudi. Ukoliko ste ljubitelj NBA košarke, Premijer lige u fudbalu ili košarkaške Evrolige, to ovde nećete naći. S druge strane, ljubitelji Lige šampiona će uživati utorkom i sredom uveče.

Na kraju možemo rezimirati dobre i loše strane Box 4 paketa Telekoma Srbija.

+

 1. Finansijska ušteda
 2. Paket sadrži sve četiri usluge
 3. Jedan račun (za koji plaćate jednu proviziju prilikom plaćanja računa)
 4. Zadovoljava potrebe nekoga koga možemo nazvati prosečnim korisnikom
 5. Ljubitelji Lige šampiona znaju zašto 🙂

 1. Brzina protoka interneta
 2. Izbor televizijskih kanala, pre svega sportskog sadržaja
 3. Činjenica da se ugovor (u posmatranom primeru) potpisuje na 2 godine ostavlja realnu mogućnost da se za to vreme mnoge stvari u telekomunikacionoj industriji promene, pa od današnjeg standarda i zadovoljavajućih performansi budete zarobljeni s paketom koji ne zadovoljava vaše potrebe.

Zaključak:

Postavite sebi pitanje da li koristite (ili ćete koristiti) sve usluge koje čine paket Box 4. Odgovor na to pitanje će ujedno biti i odgovor na pitanje da li je ovo dobra ponuda za vas.