BOX 3 ILI KAD KUPOVINA POJEDINAČNIH USLUGA VIŠE NIJE DOBRA ODLUKA

 Dobar primer višestrukih prednosti kupovine telekomunikacionih usluga u okviru jedinstvenog paketa, u poređenju s kupovinom pojedinačnih usluga, jeste ponuda Telekoma Srbija – BOX, i to, pre svega, njene varijante BOX 3 i BOX 4. U ovom tekstu predstavljamo vam paket BOX 3. Kao što samo ime kaže, radi se o paketu koji sadrži tri usluge:

  1. fiksna telefonska linija
  2. internet
  3. televizija

Najkraći opis koji bismo mogli dati kako bismo predstavili, kako je u tekstu već rečeno, višestruke prednosti ovog paketa u poređenju s kupovinom pojedinačnih usluga verovatno jeste sledeći:

Bolje usluge za manje novca.

Želeći da objasnimo šta to zapravo znači, potrebno je da detaljnije analiziramo samu ponudu. Ukoliko se odlučite za paket Box 3, brzina interneta u okviru paketa je jednaka brzini interneta koji biste dobili i van paketa, a analogija o jednakom kvalitetu važila bi i u slučaju televizije. Suštinsku kvalitativnu razliku možemo videti u domenu fiksne telefonije. Naime, korisnici koji koriste uslugu fiksne telefonije van Box paketa imaju mesečno na raspolaganju (u okviru naknade) 150 besplatnih minuta za razgovore u domaćem saobraćaju (u fiksnoj mreži). Korisnici fiksne linije u okviru pomenutog Box 3 paketa, pored ovih 150 minuta za razgovor u domaćem saobraćaju (fiksna telefonija), mogu besplatno i neograničeno razgovarati u fiksnoj mts mreži. Ako uvažimo činjenicu da je to zapravo mogućnost da besplatno tokom celog meseca razgovarate s više od 2,45 miliona korisnika fiksne telefonije, možemo zaključiti da je u pitanju velika prednost.

Tačnost drugog dela tvrdnje „Bolje usluge za manje novca“ najbolje možemo dokazati uvidom u konkretne brojeve i cene prikazane u sledećoj tabeli.

Usluga (van paketa) Mesečna pretplata (RSD)
Fiksni telefon 659
Internet 1.549
Mts televizija 1.135
Ukupno: 3.343
BOX 3 2.699
Ušteda: 644

Kao što se iz tabele može jednostavno zaključiti, vidimo da dobrom odlukom možete usluge umesto pojedinačno kupiti u okviru paketa i tako uštedeti mesečno nešto manje od 650 dinara. To godišnje donosi značajnu uštedu u iznosu od 12 x 644 = 7.728 dinara. Još jedna pogodnost ogleda se i u tome da dobijate i plaćate jedan račun, a samim tim i samo jednu proviziju prilikom plaćanja računa (naravno, ako to ne radite elektronski).

Naravno, ovo razmišljanje i analiza imaju smisla jedino ukoliko su vam pomenute usluge potrebne i ako ste svakako planirali da ih kupite.

Napomena: Pre nego što donesete konačnu odluku o tome koju uslugu, paket usluga i kog operatora ćete odabrati, upoznajte se s akcijskim ponudama i popustima koji su eventualno u ponudi. Dobar izbor je utoliko značajniji jer gotovo svi ugovori ove vrste podrazumevaju dvogodišnju vernost operatoru. U slučaju paketske ponude, pa tako i BOX paketa, to praktično znači da se za više usluga obavezujete na dvogodišnju vernost operatoru, a dve godine u svetu telekomunikacija predstavljaju veoma dug period.