BESPLATAN VAUČER ZA ODMOR U SRBIJI

Sigurno ste već čitali o tome da možete dobiti besplatan vaučer za odmor u Srbiji, a danas ćemo se malo detaljnije pozabaviti time šta to podrazumeva, koji su uslovi i gde se isti može koristiti.

Cela priča je počela 2015. godine kao podsticaj domaćeg turizma i od tada je podeljeno preko 130.000 vaučera. Vaučer se izdaje i koristi u iznosu od 5.000 dinara i to za ugostiteljski smeštaj, van mesta prebivališta u trajanju od najmanje 5 noćenja. Naravno, najbitnije je da se koristi u ugostiteljskom objektu koji je za to prijavljen i nalazi se na zvaničnom spisku smeštaja koji učestvuju u ovom projektu. Vaučer od 5.000 dinara je maksimalan iznos koji možete dobiti, bez obzira na cenu smeštaja, što znači da vi plaćate razliku u ceni ukoliko je smeštaj skuplji. Takođe, vaučerom se ne može plaćati boravišna taksa ili bilo koja druga ugostiteljska usluga, osim smeštaja.

Vaučer mogu koristiti:*
1)    korisnici prava na penziju;
2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
60.000 dinara mesečno;
7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13)
*informacija sa sajta vaucerisrbija.com

Procedura je sledeća, potrebno je da izvršite rezervaciju u jednom od smeštaja koji se nalaze na objavljenoj listi na osnovu čega vam iz tog ugostiteljskog objekta izdaju potvrdu o rezervaciji. Potvrda se predaje zajedno sa prijavom (možete je naći na sajtu) i kopijom lične karte ili pasoša. Takođe, penzioneri moraju predati fotokopiju ili original penzionog čeka. Radno angažovana lica sa primanjima ispod 60.000 dinara podnose original potvrdu o zaposlenju i zaradi. Kompletna dokumentacija se predaje isključivo na šalterima „Pošta Srbije“ najkasnije do 15.10.2017. godine. Predlaže se da predate minimum 30 dana pre rezervacije da bi vam zahtev bio obrađen na vreme. Na zvaničnom sajtu možete pogledati kompletan spisak ugostitelja po gradovima.

POGLEDAJ JOŠ: PUTOVANJA