SMANJUJE POTROŠNJU ALI ODRŽAVA TEMPERATURU VODE ꟷ TUŠ STOP!

Tuš stop je veoma koristan nastavak kojim štedimo vodu i zadržavamo željenu temperaturu vode. To je u stvari mala slavina koja se montira na crevo tuša. Ako koristite savete iz prethodnog teksta, sad zatvarajte vodu dok šamponirate kosu. Uvideli ste da imamo jedan problem: pri svakom novom ispiranju moramo ponovo da podesimo temperaturu vode koja je nama najprijatnija. Uz ovaj nastavak to više ne moramo. On funkcioniše tako što samo prvi put podesimo temperaturu, mlaz vode nestaje kad ga isključimo, a pri ponovnom uključenju temperatura vode ostaje ista i ne mora se ponovo podešavati.