KOLIKO KOŠTA IZOLACIJA?

Tačan iznos zavisi, naravno, od mnogo parametara, ali spada u jednokratan trošak koji treba posmatrati kao pametno ulaganje u svoj dom. Odmah nakon ugradnje počinje povraćaj uloženog novca kroz umanjene račune za utrošenu električnu energiju i ubrzo možete izračunati kad će vam se uloženo vratiti. Ovaj period može varirati, ali se u praksi pokazalo da se uglavnom već nakon četiri do pet godina celokupan trošak isplati. Sve godine nakon toga (imajte u vidu da je prosečan vek trajanja jednog objekta 80ꟷ100 godina) jesu čista ušteda.

Neizolovani objekat koji troši 150ꟷ200 kWh/m² posle kvalitetno urađene izolacije može smanjiti potrošnju i na 30ꟷ60 kWh/m²! Jasno je da je velika razlika u potrošnji energije, pa samim tim treba očekivati značajno niže mesečne troškove.

Idealno bi bilo uraditi kompletnu izolaciju kuće, što podrazumeva toplotnu, zvučnu i protivpožarnu, i to izolaciju krova (prostor ispod i između rogova), zidova (spoljašnja ili unutrašnja izolacija) i podova. Konkretne cene i potrebne količine materijala zavise od vrste izolacije i površine objekta. U narednim tekstovima predstavićemo vam koje vrste izolacije imate u ponudi, kao i njihove okvirne cene.