LED RASVETA – POBEDNIK NA DUGE STAZE

Ovom prilikom započinjemo diskusiju o jednoj vrlo aktuelnoj temi ‒ led rasveta. Kao male učili su nas da gasimo svetlo za sobom, tj. da se odgovorno ponašamo prema potrošnji električne energije, što i jeste krajnje ispravna doktrina. Ipak, nekad se mnogo više pažnje obraćalo na čistu uštedu, koja se ogledala u manjim računima i ređim restrikcijama struje, a manje na ekologiju. Danas je situacija po pitanju snabdevanja električnom energijom stabilnija, ali to nipošto ne znači da nema potrebe štedeti, naprotiv! Na ovom polju treba štedeti i radi novca, ali i radi zaštite životne sredine. Zbog ovoga danas dominira LED osvetljenje ‒ štedljivo, dugotrajno i zdravije!

Zasad ćemo navesti samo nekoliko glavnih tačaka koje dokazuju superiornost ove tehnologije nad starim običnim sijalicama, koje su kod nas i dalje dominantne na tržištu, i nad nešto novijim štedljivim sijalicama.

Kao prvu prednost navešćemo manju potrošnju električne energije. Ilustracije radi daćemo primer sijalice ekvivalentne običnoj sijalici od 60 W. Ovakvu jednu sijalicu koju smo svi promenili nebrojeno puta menja štedljiva sijalica od svega 18 W. Impozantno, zar ne? Pa i ne više… LED sijalica koja menja klasičnu od 60 W troši svega 7 W!

Druga prednost ogleda se u dužem prosečnom radnom veku LED sijalica. LED po nekim proračunima traje 16 puta duže od obične sijalice i 3 puta duže od štedljivih sijalica. Ovo praktično znači da možete očekivati od kvalitetnih LED sijalica da će trajati preko 10 godina, što je bez ikakve sumnje fantastično!

Treća prednost je ta što se LED sijalica diči RoHS sertifikatom (Restriction of Hazardous Substance Directive), što u praksi znači da se izrađuje tako da ne sadrži štetne supstance po zdravlje i okolinu. Nema žive, olova i kadmijuma, što je čini daleko bezazlenijom i sigurnijom od štedljivih sijalica koje imaju i svoju posebnu proceduru za uklanjanje kad popucaju pošto sadrže opasne supstance kao što je živa. Ovo je rasterećujuća informacija za sve ljude koji brinu o sebi, ali i o drugima.

Ima li uopšte neke negativne strane ako pređemo na LED rasvetu u domu ili u kancelariji? Ima, jedna LED sijalica košta 500 dinara i više, što predstavlja prepreku da se u trenutku prebacite na ovu tehnologiju rasvete. Ipak, nipošto ne savetujemo da od toga odustanete! Jednostavno menjajte jednu po jednu sijalicu, pa vas to neće previše opteretiti, a budite sigurni da ste na duge staze investirali, tj. uštedeli. Dodajte tome i eko-momenat, mogućnost da birate između belog, polužutog i žutog svetla, kao i to što ćete se ređe penjati na stolicu da menjate sijalice, tako da će vaša sumnja u ispravnost odluke potpuno nestati.

Ovde ne završavamo s LED rasvetom i njenim prednostima. Sledi istraživanje na temu konkretne novčane uštede u određenom vremenskom periodu, kao i predlozi povoljnih i kvalitetnih rešenja.

Za kraj ovog dela, znajte da cene LED sijalica još uvek blago padaju, tako da vam savetujemo da obiđete bar nekoliko trgovinskih radnji ukoliko želite odjednom kupiti više od jedne sijalice.