SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI – POPUSTI I SPORAZUMI

Skoro pune tri godine lakši saobraćajni prekršaji su figurativno na popustu. Odnosno vozači imaju mogućnost da plate svega 50% punog iznosa kazne ukoliko uplatu izvrše u roku od 8 dana. Prekršajni nalozi se izdaju za prekršaje koji imaju fiksni iznos kazne. Poput nevezivanja sigurnosnog pojasa, vožnju danju bez upaljenih svetala, nepropisno parkiranje ili korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.

Pored ovoga, vozači već dve godine imaju mogućnost Sporazuma o priznanju saobraćajnog prekršaja. Sa njim se otvara mogućnost da se za teže prekršaje plati manja novčana kazna i da se smanji ili ukine zabrana upravljanja vozilom. Prednosti su višestruke i po vozače i po državu. Smanjuje se broj sudskih postupaka. Brže se puni državna kasa (podaci pokazuju da se u Srbiji mesečno zaključi do 5.000 sporazuma ove vrste). Nedavno je Uprava saobraćajne policije povećala broj prekršaja za koje je moguće zaključiti sporazum. Sada se tu nalaze i teški saobraćajni prekršaji. Za njih je kazna čak i preko 100.000 dinara. U nastavku vam donosimo spisak najčešćih prekršaja.

Bitno je napomenuti da se kazneni poeni ne smanjuju ovim sporazumom.

Prekršaj Kazna bez sporazuma Kazna sa sporazumom
kazneni poeni novčana kazna zabrana upravljanja kazneni poeni novčana kazna zabrana upravljanja
Vožnja jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru 2 6.000-20.000 din. nema 2 6.000 din. nema
Prekoračenje brzine u naselju za 21 do 50 km/h 4 6.000-20.000 din. najmanje 30 dana 4 6.000 do 12.000 din. nema
Prekoračenje brzine van naselja za 41 do 60 km/h 3 6.000-20.000 din. najmanje 30 dana 3 6.000 do 12.000 din. nema
Prekoračenje brzine u zoni škole za 31 do 50 km/h 4 6.000-20.000 din. najmanje 2 meseca 4 6.000 do 9.000 din. 30 dana
Vožnja sa vozačkom dozvolom koja je istekla do 6 meseci 2 6.000-20.000 din. nema nema 6.000 din. nema
Ako nije u roku od 30 dana prijavljena promena prebivališta radi upisa u evidenciju vozača nema 6.000-20.000 din. nema nema 6.000 din. nema
Vožnja sa 0.5 do 1,20 promila alkohola u krvi (srednja alkoholisanost) 6 6.000-20.000 din. najmanje 3 meseca 6 6.000 do 12.000 din. 30 dana do 2 meseca
Vožnja sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok važenja 2 6.000-20.000 din. nema 2 6.000 dinara nema
Ako se vozač zimi kreće po putu bez odgovarajuće opreme i ne stavi lance na točkove po naredbi policajca 2 6.000-20.000 din. nema 2 6.000 din. nema
Prevoz deteta mlađeg od 12 godina u krilu ili na prednjem sedištu 6 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 6 15.000 din. 2 meseca
Prekoračenje brzine van naselja za 61 do 80 km/h 6 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 6 15.000 do 20.000 din. 2 meseca
Prekoračenje brzine u naselju za 51 do 70 km/h 7 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 4 meseca 7 20.000 din. 2 do 3 meseca
Nedozvoljeno preticanje ili obilaženje sa desne strane 6 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 6 15.000 din. 2 meseca
Ne propuštanje pešaka iako to treba da se učini po semaforu ili znacima saobraćajaca 6 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 6 15.000 din. 30 dana
Vožnja sa 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi ili vožnja sa 1,6 do 2 promila alkohola u krvi (teška i veoma teška alkoholisanost) 10 – 12 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 6 meseci 10 ili 12 20.000 do 25.000 din. 4 do 5 meseci
Prolazak kroz žuto svetlo, osim u slučaju kada vozilo ne može bezbedno da se zaustavi, kao i prolazak kroz crveno 6 15.000-30.000 din. ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 6 15.000 din. 30 dana
Upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju 14 100.000-120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana najmanje 8 meseci 14 100.000 din. 4 meseca
Vožnja sa više od 2 promila alkohola u krvi (potpuna alkoholisanost) 14 100.000-120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana najmanje 8 meseci 14 100.000 din. 4 meseca
Vožnja za vreme zabrane upravljanja 14 100.000-120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana najmanje 8 meseci 14 100.000 din. 4 meseca
Prekoračenje brzine u naselju za više od 70 km/h, prekoračenje brzine van naselja za više od 80 km/h, prekoračenje brzine u zoni škole za više od 60 km/h 14 100.000-120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana najmanje 8 meseci 14 100.000 din. 4 do 6 meseci
Kretanje, obilaženje ili preticanje zaustavnom trakom na autoputu 14 100.000-120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana najmanje 8 meseci 14 100.000 din. 4 meseca

 

Pogledajte još: AUTOMOBILI